Logisch…toch?!

MeCuMa B.V. laat kinderen logisch denken!

Met die boodschap trekt het bedrijf sinds kort de (onderwijs-) wereld in. Sinds de lilliezomer van 2014 is MeCuMa B.V. namelijk de trotse eigenaar van de onderwijsmethodiek ‘Logisch…toch?!: De nieuwe jurk van Lillie Logisch’. In dit educatieve project maken kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs kennis met FiRe Communicatie: de communicatiemethodiek van het bedrijf uit Stein. FiRe Communicatie bouwt voort op de Theory Of Constraints for Education (TOCfE) denkdiagrammen, die over de hele wereld verspreid zijn. Eerdere succesvolle toepassingen van FiRe Communicatie en MeCuMa haar unieke visie op mens en maatschappij hebben geresulteerd in deze onderwijsmethodiek.

Door middel van toepassing van grafische denkdiagrammen worden leerlingen ondersteund bij het maken van keuzes, bij conflicten en bij het stellen van individuele of gemeenschappelijke doelen. Leerlingen leren oorzaak-gevolg relaties te leggen en keuzes te maken die bij hén passen. Tevens leren zij zelfstandig conflicten op te lossen en voor hen realistische doelen te stellen.
Aan de hand van een verhaal, dat gebeurtenissen behandelt die voor de kinderen heel herkenbaar zijn, wordt FiRe Communicatie door de kinderen generiek gemaakt.
In het project wordt gebruik gemaakt van verschillende, door MeCuMa zelf ontworpen,  didactische middelen zoals handpoppen, diagrammen, wensenstappers, behoeftenstappers en emotiekaarten.
Het programma bevat verschillende stappen die de leerkracht middels een lesprogramma eenvoudig binnen het bestaand curriculum kan inpassen.

Met ‘Logisch…toch?!’ biedt MeCuMa een methodiek die kort bij de belevingswereld van het kind staat. De interactieve materialen ondersteunen de leerlingen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, zodat zij reeds op jonge leeftijd zich bewust kunnen zijn van de consequenties van hun eigen handelen. Oprecht kan gesproken worden dat met ‘Logisch…toch’ een school dé methodiek in handen heeft die hét verschil maakt!

Logisch, toch?!

hanboek-montage

 

 

 

 

 

Meer informatie: http://www.logisch-toch.nl